Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Wymagane dokumenty

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jesli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrany kierunek
 4. Dostarcz do Biura Rekrutacji (pokój 227, II piętro) wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny dostępny po zalogowaniu się na UczelniaOnline.WSNS i wybraniu właściwego kierunku studiów
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) - dopuszcza się możliwość przyjmowania zeskanowanych świadectw maturalnych i innych dokumentów bez potwierdzania ich zgodności z oryginałem; kandydaci na studia dostarczą wymagane w procesie rekrutacji oryginały dokumentów w terminie późniejszym - oświadczenie; prosimy o dostarczanie kompletu dokumentów drogą pocztową,
 • 1 fotografię (zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku: ratownictwo medyczne, kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo, techniki dentystyczne, fizjoterapia
 • wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych (umowa dostępna po zalogowaniu się na UczelniaOnline.WSNS i wybraniu właściwego kierunku studiów).

Kandydaci na studia II stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny dostępny po zalogowaniu się na UczelniaOnline.WSNS i wybraniu właściwego kierunku studiów
 • kserokopia dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (oryginał do wglądu); dla kierunku pielęgniarstwo - kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia z pielęgniarstwa (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu (oryginał do wglądu) - nie dotyczy absolwentów WSNS,
 • 1 fotografię (zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód wpłaty wpisowego (nie dotyczy okresu objętego promocją),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku kosmetologia, pielęgniarstwo,
 • wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych (umowa dostępna po zalogowaniu się na UczelniaOnline.WSNS i wybraniu właściwego kierunku studiów.

UWAGA! Na studia II stopnia, na kierunku pielęgniarstwo będą kwalifikowani absolwenci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Skierowania na badania:

Informacje dotyczące ośrodków wykonujących badania lekarskie – pobierz