Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Psychologia studia jednolite pięcioletnie
studia magisterskie

Informacje ogólne

 • Czas trwania: 10 semestrów
 • Rodzaj studiów: jednolite magisterkie
 • Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Uzyskany dyplom: magister psychologii
 • Opłaty za studia: raty już od 350 zł
 • Dbając o jakość nauczania i komfort studentów na zajęciach wprowadza się następujący limit przyjęć na kierunku zarządzanie i tak wynosi on dla formy: stacjonarnej – 40 miejsc, niestacjonarnej – 40 miejsca

Opłaty za studia - raty już od 350 zł

Zobacz - mamy dla Ciebie promocje i stypendia

Do kogo skierowane są studia?

O przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku „psychologia” mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Od kandydatów oczekuje się szczególnie wrażliwości i otwartości na wartości ogólnoludzkie, szacunku i tolerancji dla odmienności i różnorodności ludzi, wrażliwości na społeczne aspekty gospodarki rynkowej oraz innowacyjności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów środowiska zawodowego psychologa.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które uzyskasz - pobierz

Specjalności:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia edukacyjna

Praca po studiach – perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w obszarach psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej i psychologii rozwoju człowieka, specjalizuje się w zakresie trudności szkolnych, psychologii penitencjarnej i sądowej, psychologii sportu, zarządzania, biznesu i doradztwa zawodowego. Może zajmować się diagnostyką, orzecznictwem, profilaktyką oraz różnymi formami pomocy psychologicznej.

Absolwent może podjąć pracę w:

 • placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne
 • placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka
 • służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych
 • firmach w działach reklamy, H-R, coacha, mentora
 • policji, wojsku

Dlaczego warto wybrać ANSiM? sprawdź

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrany kierunek
 4. Dostarcz do Biura Rekrutacji wymagane dokumenty