Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Koło Naukowe Studentów ANSiM

INFORMACJE OGÓLNE

Akademia Nauk Społecznych i Medycznych - Akademia Nauk Stosowanych aktywnie wspiera i uczestniczy w rozwoju zainteresowań zawodowych i naukowych swoich studentów. Studenci mogą zgłębiać wiedzę oraz nabywać nowe doświadczenia i umiejętności poprzez działalność w organizacjach studenckich, jakimi są sekcje naukowe działające w ramach Koła Naukowego Studentów WSNS. Efektami tej działalności są nowe umiejętności, wymiana wzajemnych doświadczeń w zakresie propagowania wiedzy i zdolności zawodowych, jak również rozwój kompetencji społecznych. Chcemy, aby nasi studenci uwierzyli, że mogą odnieść w życiu sukces, oraz by nie bali się realizowania swoich pomysłów i podejmowali własne inicjatywy na polu naukowo-praktycznym.

Celem działalności Koła Naukowego Studentów WSNS jest:

 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • sprzyjanie rozwojowi indywidualnych zainteresowań studenta
 • wspieranie w samodzielnej działalności naukowej i zawodowej
 • integrowanie środowiska studenckiego, naukowego i zawodowego
 • nawiązanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi zajmującymi się pokrewną tematyką

Członkiem Koła może zostać każdy student Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.

W ramach Koła Naukowego Studentów WSNS działają następujące sekcje tematyczne:

 • Sekcja Nauk Społecznych (opiekun naukowy: dr Sylwia Kowalska-Myśliwiecka)
 • Sekcja Nauk Medycznych (opiekun naukowy: dr Agnieszka Łagowska-Batyra)

W sprawie uczestniczenia w konferencjach, zjazdach, sympozjach naukowych studentów prosimy o kontakt z dr Marleną Matysek-Nawrocką.

DZIAŁALNOŚĆ

Sekcja Nauk Społecznych

 1. Zrealizowanie prac badawczych i prezentacja ich wyników. W ramach tej działalności prowadzone były następujące tematy badawcze:
  • Małżeństwo i rodzina w opinii studentów Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie
  • Reklama wyrobów tytoniowych na Polskim rynku w latach 1990-2013
  • Oddziaływanie reklam telewizyjnych na dzieci i młodzież
  • Opinie studentów o rozwodach. Na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie
  • Kult własnego ciała w opinii słuchaczek Policealnej Szkoły dla Dorosłych
  • Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej
  • Więzi społeczne w cyberprzestrzeni - na przykładzie amatorskich grup fotograficznych
  • Czy czytanie odchodzi do lamusa? Na podstawie badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród studentów Wyższej Szkoły nauk Społecznych w Lublinie
  • Przyczyny wzrostu popularności zakupów internetowych w Polsce. Na podstawie badań kwestionariuszowych wśród mieszkańców województwa lubelskiego
  • Potrzeby i motywacje do osiągnięcia sukcesu zawodowego
  • Nawyki żywieniowe osób pracujących w korporacji
  • Studenckie podróże - na podstawie badań socjologicznych przeprowadzonych wśród studentów lubelskich uczelni wyższych
  • Wolontariat w opinii studentów lubelskich uczelni wyższych
  • Festiwale muzyczne - sposób spędzania wolnego czasu czy sposób na życie?
  • Rola portali społecznościowych w życiu studentów
  • Obraz kobiety w reklamie prasowej. Analiza porównawcza czasopism Pani domu, Twój Styl, Polityka
  • Zachowania ludzi pod wpływem stresu. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród kursantów przygotowujących się do egzaminu na prawo jazdy.
 2. Udział w konferencjach i seminariach naukowych m.in. „Urok Twój i wnętrze Twoje zamień na sukces”, „Odkryj swoją wartość”, „Człowiek w perspektywie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych”, „Kobieta w Pryzmacie Nauk Społecznych i Nauk Medycznych”, „Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się”, „Nauki społeczne na progu XXI wieku”, „Postępy w naukach społecznych”.
 3. Organizowanie przedsięwzięć naukowo-społecznych umożliwiających studentom zdobywanie dodatkowej wiedzy, rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności – spotkania otwarte, warsztaty.
 4. Rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami oraz promowanie Uczelni w otoczeniu społecznym.

Sekcja Nauk Medycznych

 1. Zrealizowanie prac badawczych i prezentacja ich wyników. W ramach tej działalności prowadzone były następujące tematy badawcze:
  • z zakresu dietetyki: Zwyczaje żywieniowe dzieci i młodzieży; Problemy nietolerancji i alergii pokarmowych; Współczesne trendy w dietetyce; Zasady żywienia, a nawyki żywieniowe osób starszych; Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna naszych czasów; Zespół nieszczelnego jelita i jego konsekwencje; Żywienie w stresie; Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna dzieci w wieku szkolnym; Postępowanie dietetyczne w celiakii i nietolerancji glutenu;
  • z zakresu kosmetologii: Styl życia kobiet w ciąży; Trądzik pospolity jako problem kosmetyczny, medyczny i społeczny; Wpływ promieniowania UV na skórę; Nowoczesne metody modelowania twarzy; Zmiany barwnikowe skóry – przyczyny, postępowanie i profilaktyka; Rola diety, stylu życia i suplementacji w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania skóry i jej przydatków; Zabiegi kosmetyczne i substancje opóźniające procesy starzenia się skóry; Świadomość konsumentów na temat składu kremów kosmetycznych;
  • z zakresu ratownictwa medycznego: Historia i stan teraźniejszy Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce; Postępowanie ratownicze w wybranych stanach zagrożenia życia; Wybrane choroby cywilizacyjne – czynniki ryzyka, sposoby zapobiegania, diagnostyka i leczenie; Zagrożenia zdrowotne dzieci i młodzieży; Choroby układu krążenia – przyczyny i postępowanie;
  • z zakresu techniki dentystycznej: Stomatopatie protetyczne; Współczesne techniki dentystyczne; Profilaktyka w ortodoncji; Współczesne problemy gerostomatologii; Nowoczesne materiały stosowane w technice dentystycznej.
  • Publikowanie prac w Zeszytach Naukowych i innych wydawnictwach np.
  • Zatrucie substancjami psychoaktywnymi u młodzieży – przyczyny i postepowanie przedszpitalne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, nr 1(7)/2018, s. 175– 194 (P. Kieler i wsp.)
  • Współczesne zabiegi kosmetyczne i medyczne w redukcji cellulitu, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, nr 2 (51) 2017, s. 213-219 (J. Sobczuk i wsp.)
  • Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat zastosowania emolientów i humektantów w pielęgnacji i profilaktyce suchej skóry, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, nr 1(5)/2016, s. 129 – 138 (M. Kamińska i wsp.)
  • Składniki aktywne w kosmetykach przeciwstarzeniowych, Kosmetologia Estetyczna, 2016, vol.5, s. 575-579 (W. Cioczek i wsp.)
  • Substancje biologicznie aktywne pozyskiwane z herbaty, kawy i kakao oraz ich zastosowanie w kosmetykach, Postępy Fitoterapii, 2016; 17(2), s. 139-144 (P. Cyrankiewicz i wsp.)
 2. Udział w konferencjach i seminariach naukowych m.in. „Lubelskie Dni Promujące Zdrowie”, „Urok Twój i wnętrze Twoje zamień na sukces”, „Odkryj swoją wartość”, „Dietetyk w polskim systemie ochrony zdrowia w perspektywie wyzwań medycyny klinicznej i zdrowia publicznego”, „Człowiek w perspektywie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych”, „Kobieta w Pryzmacie Nauk Społecznych i Nauk Medycznych”, „Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się”, „Ekologia w dietetyce i kosmetologii”, „Architekci uśmiechu – technologie przyszłości”, ,,Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”.
 3. Udział studentów w licznych szkoleniach m.in. „Diagnostyka genetyczna wybranych nietolerancji pokarmowych w praktyce Dietetyka”, „D3 – witamina Słońca”, „Jelita – nasz drugi mózg”, „Dietetyka sportowa”, „Postępowanie z pacjentem urazowym wielonarządowym kierowanym do ‎Centrum Urazowego w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”, „Organizacja systemu ratownictwa medycznego. Stan prawny na chwilę ‎obecną”, „Zastosowanie kliniczne hiperbarii”, „Cukrzyca - choroba naszej cywilizacji – problemem ratownika, dietetyka, kosmetologa”, szkolenie kosmetyczne z zastosowania produktów Byas Sensation System, „Zagrożenia bakteriologiczne i zapobieganie infekcjom w pracy technika dentystycznego” – firma DURR-DENTAL, pokazy certyfikowane z ortodoncji: „Hyrax”, pokazy „Napalanie ceramiki na metal” – MARRODENT, „Metody CAD/CAM” – firma Denon Dental, „Organizacja i rola Spa w kosmetologii”, „Higiena i bezpieczeństwo zabiegów kosmetycznych”.
 4. Udział studentów w pokazach i akcjach społecznych np. „Marsz dla Życia i Rodziny”, „Parafiada”, pokazy ratownictwa medycznego w szkołach, przedszkolach i stowarzyszeniach, pokazy kosmetyczne w szkołach, na Targach Edukacyjnych w Lublinie, pokazy makijażu i stylizacji w Biłgoraju w ramach akcji „Pogotowie Studniówkowe”, zapewnienie charakteryzacji aktorom w spektaklu charytatywnym „Siedem razy Lublin”, akcja „Zostań Honorowym Dawcą Krwi”, Dni Otwarte Uczelni itp.
 5. Udział studentek kosmetologii w Konkursie Młodych Talentów o Puchar BLUE DIAMOND (M. Bednara – 2011 r. – I miejsce) oraz Konkursie Młodych Talentów o Puchar RED DIAMOND (K. Rak 2016 r. – III miejsce).