Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Konferencja Kosmetologiczna, 27 września 2011 r.

Konferencja Kosmetologiczna, 27 września 2011 r.

Celem organizowanej konferencji naukowej jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów z zakresu kosmetologii oraz nauk pokrewnych. Proponowane są następujące główne bloki tematyczne:

 1. Osiągnięcia naukowo-badawcze oraz technologiczne XXI wieku w kosmetologii i naukach pokrewnych.
 2. Od masażu do laserów, czyli rozwój zabiegów stosowanych w kosmetologii i medycynie estetycznej.
 3. Nowoczesne techniki w diagnostyce dermatologicznej i kosmetologicznej.

Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniu 27 września 2011 r. w budynku Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie ul. Obrońców Pokoju 2.

 

Szczegółowy program konferencji - pobierz

ZGŁOSZENIA I TERMINARZ

 • Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem pracy (e-mailem lub tradycyjną pocztą) należy przesłać do 15 września 2011 r. Druk zgłoszenia: do pobrania
 • Prezentacje w Power Point prosimy przesyłać do 20 września 2011 r. na adres
 • Szczegółowy program zostanie przedstawiony w Komunikacie 2, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl do dnia 20 września 2011 r.

Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł od osoby i obejmuje on:

 • udział w obradach,
 • materiały zjazdowe,
 • uroczysty bankiet,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • publikację artykułu w Zeszytach Naukowych WSNS.

Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSNS do 20 września 2011 r. Nr konta: 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771. W przypadku rezygnacji z udziału w sympozjum zwroty kosztów nie będą dokonywane. Jednocześnie informujemy, że nie zapewniamy noclegu. Na stronie internetowej możemy zaproponować Państwu bazę noclegową w Lublinie.

Publikacja

Prace zakwalifikowane do druku (po otrzymaniu pozytywnej recenzji) będą opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z cyklu: Kosmetologia, vol. 3/2012.

Wszelkie informacje o konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl O konferencji prosimy także poinformować osoby zainteresowane w/w tematyką.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego dr Marlena Matysek-Nawrocka

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. dr hab. Dorota Krasowska
 • Prof. dr hab. Henryk Szymusiak
 • Prof. dr hab. Ryszard Szyszka
 • Dr Ewa Nowosadzka
 • Dr Alina Olender
 • Dr Piotr Pożarowski
 • Dr Marta Swatko-Ossor

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr Marlena Matysek-Nawrocka
 • Dr Maria Bernat
 • Mgr Ewa Brodziak
 • Mgr Magdalena Podstawka

Katedra Kosmetologii WSNS
ul. Obrońców Pokoju 2; 20-030 Lublin
tel. (0-81) 531-85-56

Patronat sympozjum WSNS