fbpx

Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

Aktualności

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Kursy

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BIP

EN

Studia podyplomowe przez Internet

Studia podyplomowe niestacjonarne

Przygotowanei pedagogikczne

Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe trzysemestralne wspomagane przez Internet

Studia podyplomowe w WSNS są kwalifikacyjne, bo umożliwiają uzyskanie kwalifikacji!
Studia podyplomowe wspomagane są przez Internet!

Spełniając oczekiwania rynku edukacyjnego dostosowaliśmy się do potrzeb Słuchaczy i stworzyliśmy intuicyjną platformę do studiowania UczelniaOnline.WSNS, po to, aby studiowanie było nie tylko zdobywaniem wiedzy, ale również przyjemnością. Zatem poczuj przyjemność studiowania w WSNS! Studia podyplomowe wspomagane są przez Internet. Zapisz się na studia! Decyzja należy do Ciebie!

Uwaga!

Nowością i jednocześnie wyjątkiem tych studiów podyplomowych jest to, że oprócz studiowania na intuicyjnej platformie UczelniaOnline.WSNS, organizowane są dodatkowo spotkania – zjazdy (raz w semestrze) na Uczelni, po to, aby Słuchacze uczestniczyli w zajęciach i spotkali się z kadrą, która przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów

Studia poszerzają wiedzę i podnoszą kompetencje nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą, w zakresie pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej. Współcześnie przed edukacją stoją niesamowite wyzwania, sprostać oczekiwaniom Słuchaczy i edukować, na jak najwyższym poziomie. Dzisiejsza edukacja potrzebuje nowoczesnych nauczycieli, którzy w obecnej rzeczywistości będą potrafili zapewnić swoim uczniom możliwie najlepsze warunki do rozwoju kompetencji. Na obecnym rynku edukacyjnym ważną rolę odgrywają szkolenia. Ważne, aby kadra szkoleniowa była bardzo dobrze przygotowana do roli pedagoga, wykładowcy. Osoby te będą miały większą mobilność zawodową oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia usług szkoleniowych w danej dziedzinie czy specjalności.

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela.

Misją Wyższej Szkoły Nauk Społecznych jest służba prawdzie i dla dobra każdej osoby ludzkiej, obrazują to słowa wieszcza Adama Mickiewicza z „Księgi narodu polskiego”: „I kto poświęca siebie dla innych, znajdzie mądrość i bogactwo i koronę na ziemi, w niebie, i na każdem miejscu. A kto poświęca drugich dla siebie, aby miał mądrość, i urząd, i bogactwo, znajdzie głupstwo, i nędzę, i potępienie na ziemi, w piekle, i na każdem miejscu.”

Zatem dewizą WSNS jest: Prawda - Dobro – Praca - Służba Prawdzie, bo Prawda to życie i największe Dobro, jakie może posiąść człowiek. Istotą Dobra jest to, że musi być przekazywane drugiemu człowiekowi. Dobro możemy przekazywać przez Pracę. Intencją władz i społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie jest działanie zgodnie z misją Uczelni, przekazywanie swoim Słuchaczom tych wartości.

Wybranie tego kierunku rozwoju jest gwarancją, ale jednocześnie potrzebą i podstawą poznania wszelkich ujęć i wymiarów bycia wzorowym nauczycielem, wykładowcą, pedagogiem, liderem, kierownikiem, dyrektorem.

Adresat studiów

Studia są skierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) technicznych, ekonomicznych, humanistycznych a w szczególności do osób, które są zainteresowane doskonaleniem kompetencji wychowawczych do pracy z uczniami. Studia skierowane są do również do nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, dyrektorów, do obecnych nauczycieli lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, również do osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Czas trwania nauki

Studia trwają trzy semestry, liczba godzin 540 godzin, w tym 150 godzin praktyki.
Spełniając oczekiwania rynku edukacyjnego dostosowaliśmy się do potrzeb Słuchaczy, stworzyliśmy intuicyjną platformę do studiowania UczelniaOnline.WSNS (część zajęć prowadzona jest na tej platformie) po to, aby studiowanie było nie tylko zdobywaniem wiedzy, ale również przyjemnością. Organizowane są dodatkowo spotkania – zjazdy (raz w semestrze) na Uczelni, po to, aby móc spotkać się, na zajęciach, z kadrą przygotowującą Słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela. Zatem poczuj przyjemność studiowania w WSNS! Zapisz się na studia! Decyzja należy do Ciebie!

Praktyki

Praktyki zawodowe mogą być odbywane m.in.: w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

Program studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje tematykę, przykładowo poruszanych zagadnień: psychologia ogólna, psychologia rozwojowa i wychowawcza, pedagogika ogólna, teorie oddziaływań wychowawczych, dydaktyka ogólna, diagnostyka pedagogiczna, komunikacja interpersonalna i kultura języka, psychologia osobowości, psychologia społeczna, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktyka przedmiotowa, monitorowanie, pomiar i ocena wyników kształcenia, psychologia różnic indywidualnych, podstawy psychologii klinicznej, specyfika zawodu nauczyciela, organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty, profilaktyka i terapia pedagogiczna w zakresie niepowodzeń szkolnych, wykorzystanie tik w procesie dydaktycznym, bezpieczeństwo i higiena pracy. Pierwsza pomoc przed medyczna, elementy pedagogiki specjalnej i nauczania integracyjnego

Absolwent

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie posiadać rozbudowane kompetencje wychowawcze, które pozwolą poprawić jakość warsztatu pracy z dziećmi i młodzieżą, m.in. w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, w tym w szkołach branżowych I stopnia, w szkołach, w których występuje szczególne zapotrzebowanie na rozbudowane kompetencje wychowawcze. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczycielskim. Posiadający studia licencjackie z danego kierunku uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć w przedszkolach oraz nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują uprawnienia do prowadzenie nauki we wszystkich typach szkół.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Świadectwo studiów podyplomowych WSNS

Opłaty za studia wybiera się w momencie zapisu

 1. Opłata jednorazowa – gwarancja najniższej ceny studiów - 3300 zł
 2. Opłata semestralna - 3 x 1150 zł
 3. Opłata ratalna (miesięczna) - 15 x 240 zł

Terminy zapisów:

Semestr zimowy trwa od 1 października do końca lutego.
Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września.

Zapisy, na przeglądane przez Ciebie studia, na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 trwają.

Kontakt telefoniczny

W sprawie rekrutacji na studia podyplomowe
01 lipca - 14 września: poniedziałek - piątek 8 - 16
15 września - 30 czerwca: poniedziałek - sobota 8 - 16,
tel. 696 627 498

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrane studia
 4. Dokonaj opłaty za studia szybkim przelewem - Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na dane Uczelni. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, NIP 712-26-52-701
  Nr konta - Alior Bank S.A.,
  39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Dla przelewów zagranicznych:
  BIC Alior Banku: ALBPPLPW
  IBAN: PL39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Wniesienie opłaty za wybrane studia podyplomowe skutkuje ich aktywacją w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z harmonogramem studiów WSNS.

Wymagane dokumenty

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych. Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat), jeżeli niektóre ze studiów wymagają dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, to taka informacja będzie podana w wymaganiach, na danych studiach. Po zapisaniu się na studia, należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w UczelniaOnline.WSNS

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich przedmiotów, które wymagane są w programie studiów: zaliczeń i egzaminów, przeprowadzonych w formie testu, na zakończenie każdego przedmiotu. Zaliczenia i egzaminy odbywają się drogą on-line bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. Dajemy możliwość podchodzenia do testu wielokrotnie, aż wynik będzie satysfakcjonujący. Bardzo ważne jest to, aby osoba studiująca mógła wynieść jak najwięcej wiedzy.

Warunkiem ukończenia studiów jest również odbycie praktyki zawodowej, o ile jest wymagana. Informacja o wymaganej praktyce znajduje się w opisie danych studiów, jeżeli takiej informacji o praktyce nie ma, to dla Słuchacza nie jest wymagana.

Ostateczny wynik studiów podyplomowych jest średnią ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów testowych w czasie odbywania studiów. Średnia ocen ze studiów jest ogólną oceną zapisaną na Świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Terminarz płatności

Tabela terminów opłaty czesnego za studia podyplomowe:
Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym - 1 października: Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim - 1 marca:
Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty:
I Rata 25 wrzesień XI Rata 25 lipiec I Rata 25 luty XI Rata 25 grudzień
II Rata 25 październik XII Rata 25 sierpień II Rata 25 marzec XII Rata 25 styczeń
III Rata 25 listopad XIII Rata 25 wrzesień III Rata 25 kwiecień XIII Rata 25 luty
IV Rata 25 grudzień XIV Rata 25 październik IV Rata 25 maj XIV Rata 25 marzec
V Rata 25 styczeń XV Rata 25 listopad V Rata 25 czerwiec XV Rata 25 kwiecień
VI Rata 25 luty XVI Rata 25 grudzień VI Rata 25 lipiec XVI Rata 25 maj
VII Rata 25 marzec XVII Rata 25 styczeń VII Rata 25 sierpień XVII Rata 25 czerwiec
VIII Rata 25 kwiecień XVIII Rata 25 luty VIII Rata 25 wrzesień XVIII Rata 25 lipiec
IX Rata 25 maj XIX Rata 25 marzec IX Rata 25 październik XIX Rata 25 sierpień
X Rata 25 czerwiec XX Rata 25 kwiecień X Rata 25 listopad XX Rata 25 wrzesień
Rata za semestr 25 wrzesień Rata za semestr 25 luty Rata za semestr 25 luty Rata za semestr 25 wrzesień
Opłata za cały okres studiów 25 wrzesień Opłata za cały okres studiów 25 luty

Social Media Manager - studia podyplomowe dwusemestralne

Adresat studiów

Oferta studiów skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) o dowolnym kierunku. Jeśli jesteś pasjonatem nowych mediów i mediów społecznościowych. Ten kierunek jest dla Ciebie. Zdobądź zawód przyszłości! Nasze studia skierowane są do osób, które pracują bądź chcą pracować w marketingu internetowym. Zapraszamy w szczególności pracowników działów marketingu, managerów, pracowników biurowych, freelancerów czy osoby, które chcą zdobyć nowe umiejętności. Studia SOCIAL MEDIA MANAGER to Twoja przepustka, do dobrze płatnej pracy w agencji reklamowej czy firmowym dziale marketingu.

Cel studiów

Na studiach Social Media Manager nauczysz się podstaw funkcjonowania największych portali społecznościowych na świecie. Zapoznasz się z algorytmami oraz posiądziesz umiejętności z zakresu targetowania reklam i ich skutecznego wykorzystania. Dodatkowo dowiesz się czym jest content marketing. Nauczysz się jak prowadzić poprawny copywriting czy jak tworzyć podstawowe grafiki. Świadomie zaczniesz poruszać się po świecie Internetu tworząc ciekawe kampanie reklamowe.

Specjalności

 • Facebook
 • Instagram
 • Google
 • Twitter
 • Tik-Tok
 • Linkedin

Program ksztalcenia

Semestr I

 • Socjal Media Marketing – nowa era marketingu.
 • Ekosystem Facebooka.
 • Budowanie marki osobistej/firmy na Instagramie.
 • Linkedin jako platforma rekrutacyjna i sprzedażowa.
 • Tik Tok w biznesie.
 • Prawo, a media społecznościowe.
 • Bezpłatne vs płatne narzędzia marketera.
 • Content marketingu w mediach społecznościowych.
 • Reklama na Facebooku.
 • Transmisje live w social mediach.

Semestr II

 • Analityka i analiza wyników kampanii Facebook.
 • Influencer marketing.
 • Jak prowadzić kanał na Youtube.
 • Inne platformy społecznościowe: Twitter/Pinterest/Snapchat.
 • Tworzenie czatboków i messenger marketing.
 • Relacje i relacje live na Facebooku i Instagramie.
 • Zarządzanie kryzysowe.
 • Planowanie i strategia w social media.
 • Najlepsze case study z wybranych kampanii.
 • Social media selling czyli sprzedaż B2B i B2C.

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskaniem wymaganych zaliczeń oraz egzaminów np. stworzenie kampanii reklamowej z wykorzystaniem narzędzi Social Media.

Terminy zapisów:

Semestr zimowy trwa od 1 października do końca lutego.
Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września.

Zapisy, na przeglądane przez Ciebie studia, na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 trwają.

Kontakt telefoniczny

W sprawie rekrutacji na studia podyplomowe
01 lipca - 14 września: poniedziałek - piątek 8 - 16
15 września - 30 czerwca: poniedziałek - sobota 8 - 16,
tel. 696 627 498

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrane studia
 4. Dokonaj opłaty za studia szybkim przelewem - Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na dane Uczelni. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, NIP 712-26-52-701
  Nr konta - Alior Bank S.A.,
  39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Dla przelewów zagranicznych:
  BIC Alior Banku: ALBPPLPW
  IBAN: PL39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Wniesienie opłaty za wybrane studia podyplomowe skutkuje ich aktywacją w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z harmonogramem studiów WSNS.

Wymagane dokumenty

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych. Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat), jeżeli niektóre ze studiów wymagają dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, to taka informacja będzie podana w wymaganiach, na danych studiach. Po zapisaniu się na studia, należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w UczelniaOnline.WSNS

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich przedmiotów, które wymagane są w programie studiów: zaliczeń i egzaminów, przeprowadzonych w formie testu, na zakończenie każdego przedmiotu. Zaliczenia i egzaminy odbywają się drogą on-line bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. Dajemy możliwość podchodzenia do testu wielokrotnie, aż wynik będzie satysfakcjonujący. Bardzo ważne jest to, aby osoba studiująca mógła wynieść jak najwięcej wiedzy.

Warunkiem ukończenia studiów jest również odbycie praktyki zawodowej, o ile jest wymagana. Informacja o wymaganej praktyce znajduje się w opisie danych studiów, jeżeli takiej informacji o praktyce nie ma, to dla Słuchacza nie jest wymagana.

Ostateczny wynik studiów podyplomowych jest średnią ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów testowych w czasie odbywania studiów. Średnia ocen ze studiów jest ogólną oceną zapisaną na Świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Terminarz płatności

Tabela terminów opłaty czesnego za studia podyplomowe:
Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym - 1 października: Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim - 1 marca:
Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty:
I Rata 25 wrzesień XI Rata 25 lipiec I Rata 25 luty XI Rata 25 grudzień
II Rata 25 październik XII Rata 25 sierpień II Rata 25 marzec XII Rata 25 styczeń
III Rata 25 listopad XIII Rata 25 wrzesień III Rata 25 kwiecień XIII Rata 25 luty
IV Rata 25 grudzień XIV Rata 25 październik IV Rata 25 maj XIV Rata 25 marzec
V Rata 25 styczeń XV Rata 25 listopad V Rata 25 czerwiec XV Rata 25 kwiecień
VI Rata 25 luty XVI Rata 25 grudzień VI Rata 25 lipiec XVI Rata 25 maj
VII Rata 25 marzec XVII Rata 25 styczeń VII Rata 25 sierpień XVII Rata 25 czerwiec
VIII Rata 25 kwiecień XVIII Rata 25 luty VIII Rata 25 wrzesień XVIII Rata 25 lipiec
IX Rata 25 maj XIX Rata 25 marzec IX Rata 25 październik XIX Rata 25 sierpień
X Rata 25 czerwiec XX Rata 25 kwiecień X Rata 25 listopad XX Rata 25 wrzesień
Rata za semestr 25 wrzesień Rata za semestr 25 luty Rata za semestr 25 luty Rata za semestr 25 wrzesień
Opłata za cały okres studiów 25 wrzesień Opłata za cały okres studiów 25 luty

Wzór świadectwa studiów podyplomowych

Studia podyplomowe są "wirtualne", ale wiedza i świadectwo są jak najbardziej rzeczywiste i realne, oparte na solidnych podstawach i doświadczeniu uczelni.

Absolwent otrzymuje świadectwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, według wzoru ustalonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdzające ukończenie studiów podyplomowych, w zakresie Social Media Manager

Świadectwo nie różni się od świadectw wydawanych dla studiów podyplomowych ukończonych metodą tradycyjną.


Świadectwo studiów podyplomowych WSNS

Nasze studia podyplomowe

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Start

Aktualności

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Kursy

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BIP

ENEN

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.